Zaznacz stronę
slide 1
Image Slide 2
KWW DALEJ DO PRZODU
Shadow

O Mnie

slide 1
Image Slide 2
Wiesław Olszewski
Shadow

Wiesław Olszewski

68 lat

troje dzieci, wnuczka, dwutygodniowy wnuk 😉

szkoły, uczelnie:

 • Szkoła Podstawowa w Czekanowie,
 • Technikum Łączności w Gliwicach,
 • Politechnika Śląska Wydział Automatyki i Informatyki – absolutorium,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – studium w zakresie: Akademia Liderów Samorządowych.

praca:

 • kierownik Wydziału Energetycznego Zabrzańskich Zakładów Naprawczych PW (obecnie Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.),
 • sprzedawca mebli,
 • Zastępca Wójta Gminy Zbrosławice,
 • Wójt Gminy Zbrosławice.

funkcje społeczne:

 • radny i Przewodniczący Rady Gminy Zbrosławice.

hobby:

 • sport (windsurfing, żeglarstwo – kapitan jachtowy, rower, narty, siatkówka, pływanie),
 • muzyka (Eric Clapton, „Dżem”, „Stare Dobre Małżeństwo”…, gra na gitarze),
 • kino, książki.

Priorytety na następną kadencję

Uczestnictwo w zebraniach sołeckich, spotkaniach z mieszkańcami, sołtysami i społecznikami pozwoliły nam zbudować jasną i szczegółową listę potrzeb lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że doświadczenie jakie zdobyłem przez wiele lat pełnienia zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Zbrosławice pozwoli mi doprowadzić do realizacji tych najważniejszych.

Będę dokładał wszelkich starań, by w gminie zostały zbudowane – nowe przedszkole wraz ze żłobkiem oraz mieszkania w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Na ten cel już zostało pozyskane dofinansowanie. Mam nadzieję na uruchomienie gminnego programu dofinansowania do fotowoltaiki oraz szybkie uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych planujemy rozwój sieci dróg rowerowych oraz m.in. budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią.

Wspólnie z kompetentną drużyną KWW Dalej Do Przodu mamy szczegółowe plany dla każdego sołectwa z osobna i gminy jako całości. Ta świadomość pozwala mi prosić o Państwa głos na mnie oraz naszą listę.

Spełnione obietnice i plany na przyszłe lata

Zbrosławice

 • Okręg 1 – Kandydatka na Radną – Karina Respondek
 • Okręg 2 – Kandydatka na Radną – Justyna Knitel

Co będzie szczególnie ważne?

 • poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Cmentarną i ul. Batorego
 • termomodernizacja budynku OSP Zbrosławice
 • remont ołtarza w kościele parafialnym w Zbrosławicach
 • budowa obwodnicy pomiędzy ul. Wilkowicką oraz ul. Wieczorka wraz z budową sieci wodociągowej (pozyskaliśmy dofinansowanie tej inwestycji)
 • budowa Stacji Pogotowania Ratunkowego
 • remont ul. Kościuszki i ul. Ogrodowej
  budowa dróg – ul. Morcinka i ul. Słonecznej
 • budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Cmentarnej, Słonecznej, Morcinka, Tylnej
 • budowa ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej wzdłuż Dramy do Bramy Gwarków
 • współpraca z powiatem w celu budowy chodnika w części ul. Wolności

Co już za nami:

 • budowa ul. Traugutta
  modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Kościuszki
 • budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Powstańców
 • remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
 • budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole i Przedszkolu
 • utwardzenie ul. Polnej
 • budowa oświetlenia ulic – Wrzosowej, Bławatkowej, Ligonia, Wolności, Ziętka, Makowej, Korfantego
 • oświetlenie placu zabaw naprzeciwko OSP
 • termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Piaskowej
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (Przedszkole, Plac Miarki)
 • utwardzenie ulic Ziętka, Jaśminowej
 • zakup samochodu pożarniczego dla OSP
 • budowa ul. 3 Maja
 • rozbudowa oświetlenia ulicy Batorego

Ptakowice

 • Okręg nr 3 – Kandydat na Radnego – Harald Góra

Co będzie szczególnie ważne?

 • budowa kanalizacji dla części ul. Reptowskiej
 • poprawa stanu nawierzchni ul. Leśnej
 • budowa ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej wzdłuż Dramy do Bramy Gwarków
 • dokończenie remontu łącznika ul. Górnickiej z ul. Wyzwolenia
 • pozyskanie na rzecz Ptakowic terenu z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne

Co już za nami?

 • remont ul. Poprzecznej
 • wymiana sieci wodociągowej przy ul. Wyzwolenia
 • rozbudowa oświetlenia ulic Reptowskiej oraz Dolina Dramy
 • modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Plac Wiejski
 • remont basenu sztolni Fryderyk
 • pozyskanie dotacji na zabytki w ramach Polskiego Ładu, m.in. na
 • konserwację ołtarza w kościele w Zbrosławicach

Laryszów, Wilkowice

 • Okręg 4 – Kandydat na Radnego – Rafał Kubik

Co będzie szczególnie ważne?

 • doprowadzenie do spowolnienia ruchu na ul. Wolności
 • budowa obwodnicy od ul. Wilkowickiej do ul. Wieczorka wraz z budową sieci wodociągowej w Wilkowicach
 • poprawa stanu nawierzchni ul. Polnej w Wilkowicach
 • pozyskanie budynku OSP na rzecz gminy

 

Co już za nami?

 • wykonanie nawierzchni na przedłużeniu ul. Bocznej w Laryszowie
 • budowa sieci wodociągowej do Kolonii Wilkowickiej
 • rozbudowa oświetlenia ul. Polnej
 • budowa świetlicy wraz z parkingiem oraz piłkochwytami

Miedary

 • Okręg 5 – Kandydatka na Radną – Justyna Dziemba

Co będzie szczególnie ważne?

 • wymiana nawierzchni na ul. Kopernika i ul. Kościuszki
 • modernizacja sieci wodociągowej w ul. Keplera
 • wymiana źródła ciepła szkoły i izolacja fundamentów
 • budowa instalacji fotowoltaicznej dla SUW
 • remont elewacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach

Co już za nami?

 • budowa chodnika przy ulicy Kasztanowej
 • modernizacja sieci wodociągowej przy ulicach Heweliusza i Głównej
 • modernizacja stacji uzdatniania wody SUW
 • rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Głównej
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły
 • wymiana nawierzchni ul. Zamkowej

Kamieniec, Księży Las, Łubki

 • Okręg 6 – Kandydat na Radnego – Marek Minkus

Co będzie szczególnie ważne?

 • budowa kładki nad Dramą w Kamieńcu
 • regulacja stanu prawnego stawu – pozyskanie na rzecz gminy
 • regulacja stanu prawnego łącznika między ul. Parkową i Polną w Kamieńcu
 • naprawa przepustów pod drogami gminnymi
 • rozbudowa oświetlenia wzdłuż ul. Gliwickiej w Kamieńcu
 • doposażenie OSP Księży Las
 • kontynuacja remontu ul. Nowej w Księżym Lesie
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ciągu dróg powiatowych
 • budowa oświetlenia w ciągu ul. Wiejskiej w Łubkach
 • kontynuacja ścieżki rekreacyjnej w Łubkach

 

Co już za nami?

 • budowa zbiornika retencyjnego (grobli naziemnej wraz z przepustem) w Kamieńcu przy ulicy Polnej.
 • odwodnienie ul. Parkowej
 • budowa ul. Parkowej w Kamieńcu
 • budowa ścieżki rekreacyjnej wraz z oświetleniem w Kamieńcu
 • odtworzenie rowów odwadniających
 • modernizacja budynku OSP Księży Las
 • poprawa nawierzchni części ul. Nowej wraz z odwodnieniem w Księzym Lesie
 • remont odcinka ul. Tylnej w Księzym Lesie
 • poprawa gospodarki melioracyjnej w Księzym Lesie
 • rozbudowa oświetlenia ul. Wiejskiej w Księzym Lesie
 • zagospodarowanie gminnego terenu przy pętli autobusowej w Łubkach
 • budowa ulicy Stokrotek w Łubkach
 • budowa placu zabaw w Łubkach
 • odtworzenie ścieżki rekreacyjnej w Łubkach

Jasiona, Kopienica

 • Okręg 7 – Kandydatka na Radną – Małgorzata Kalka

 

Co będzie szczególnie ważne?

 • utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Kopienicy
 • remont nawierzchni ul. 1 Maja
 • budowa oświetlenia
 • uregulowanie stanu prawnego terenu wokół stawu w Jasionie
 • dążenie do likwidacji transformatora na skrzyżowaniu Pyskowickiej i Głównej w Jasionie

Co już za nami?

 • udrożnienie rowów przydrożnych w Jasionie
 • pozyskano środki na budowę ul. Bocznej w Jasionie
 • budowa peronu przystankowego przy ul. Głównej w Jasionie
 • modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego w Jasionie
 • budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Kopienicy
 • kontynuacja zagospodarowania placu zabaw w Kopienicy
 • remont ul. Ogrodowej wraz z przebudową wodociągu w Kopienicy

Łubie, Jaśkowice

 • Okręg 8 – Kandydat na Radnego – Mirosław Kraśnianka

Co będzie szczególnie ważne?

 • budowa placu zabaw w Łubiu Dolnym
 • dalsze remonty w Domu Parafialnym
 • naprawa nawierzchni łącznika ul. 1 Maja i Długiej
 • uregulowanie stanu prawnego drogi przy DPS Łubie
 • dokończenie remontu ul. Krótkiej, Długiej i Dąbrowskiej w Jaśkowicach
 • uporządkowanie i przekazanie działek na rzecz sołectwa Jaśkowice

Co już za nami?

 • częściowy remont dróg ul. Krótkiej i Długiej w Jaśkowicach
 • odtworzenie rowów odwadniających w Jaśkowicach
 • remont ul. Długiej w Łubiu
 • likwidacja stacji uzdatniania wody w Łubiu
 • wymiana bramy garażu w OSP w Łubiu

Boniowice, Karchowice, Zawada

 • Okręg 9 – Kandydat na Radnego – Jan Fels

Co będzie szczególnie ważne?

 • utwardzenie ul. Miodowej w Zawadzie
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Zawadzie
 • budowa placu zabaw w Karchowicach
 • kolejny etap budowy kanalizacji w Karchowicach
 • adaptacja budynku przy ul. Widokowej na potrzeby mieszkańców Boniowic, Karchowic i Zawady

Co już za nami?

 • wykonanie nawierzchni ul. Słonecznej
 • remont nawierzchni ulic: Dąbrowskiej, Bytomskiej i Widokowej w Karchowicach
 • remont ul. Wiejskiej w Zawadzie
 • rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową w Karchowicach
 • utwardzenie części ul. Polnej w Zawadzie

Przezchlebie

 • Okręg 10 – Kandydat na Radnego – Klaudiusz Aplik

Co będzie szczególnie ważne?

 • regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie sołectwa
 • rewitalizacja hałdy
 • wspólne działania z powiatem tarnogórskim na rzecz poprawy stanu technicznego
  ulic Dworcowej i Mikulczyckiej
 • budowa farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków
 • naprawa dojazdów do budynków przy ul. Dworcowej 1,3,5

Co już za nami?

 • modernizacja wodociągu na ul. Dworcowej
 • modernizacja sieci kanalizacji na ul. Dworcowej
 • budowa boiska sportowego przy Szkole
 • budowa oświetlenia ulic Dworcowej i Łącznej
 • rozbudowa terenu rekreacyjnego wokół świetlicy

Świętoszowice, Szałsza, Czekanów

 • Okręg 11 – Kandydat na Radnego – Mirosław Mikulski

Co będzie szczególnie ważne?

 • kompleksowa przebudowa ul. Wiejskiej w Szałszy
 • budowa oświetlenia przy ul. Świerkowej w Szałszy
 • rozpoczęcie budowy kanalizacji na osiedlu Ptasim
 • rozbudowa terenu rekreacyjnego w Szałszy
 • remont tzw. Czarnej Drogi ze Świętoszowic do Czekanowa
 • modernizacja sieci wodociągowej w ul. Dolnej w Świętoszowicach
 • regulacja gospodarki wód opadowych w ciągu ul. Sadowej w Czekanowie
 • kontynuacja modernizacji sieci wodociągowej ul. Sadowej i Stawowej oraz bocznej od Gliwickiej w Czekanowie
 • budowa placu zabaw w południowej części Czekanowa
 • budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rajskiej i bocznej od Sadowej
  remont tzw. Czarnej Drogi z Czekanowo do Świętoszowic
 • modernizacja łazienek w SP Czekanów

Co już za nami?

 • kompleksowa budowa ul. Sosnowej wraz chodnikiem, odwodnieniem oraz oświetleniem w Szałszy
 • budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania DK78 z ulicą Ptasią w Szałszy
 • remont nawierzchni ul. Ptasiej w Szałszy
 • budowa ul. Dębowej w Szałszy
 • modernizacja sieci wodociągowej w ul. Ptasiej w Szałszy
 • modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach
 • budowa instalacji fotowoltaicznej przedszkola w Świętoszowicach
 • rozwój terenu sportowego w Świętoszowicach
 • budowa oświetlenia ul. Budowlanej w Świętoszowicach
 • rozbudowa oświetlenia ul. Dolnej w Świętoszowicach
 • przebudowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Gliwickiej w Czekanowie
 • budowa obiektu sportowego (bieżnia, boisko do siatkówki plażowej, rozbieżnia do skoku w dal) przy ul. Szkolnej w Czekanowie. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z PROW.
 • budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania DK78 z ulicą Szkolną i Stawową w Czekanowie.
 • izolacja części fundamentów Szkoły Podstawowej w Czekanowie

Ziemięcice

 • Okręg 12 – Kandydat na Radnego – Joachim Szczeponik

Co będzie szczególnie ważne?

 • pomyślna realizacja rozbudowy szkoły w Ziemięcicach
 • wspólne działania z powiatem tarnogórskim na rzecz budowy chodnika przy ul. Mikulczyckiej
 • budowa instalacji fotowoltaicznej dla przepompowni
 • pozyskanie terenu stawu w Ziemięcicach na rzecz gminy

Co już za nami?

 • remont ul. Łącznej
 • budowa wodociągu w ciągu ul. Szkolnej, Wiejskiej i Łącznej
 • budowa instalacji fotowoltaicznej dla szkoły
 • pozyskanie środków na rozbudowę szkoły
 • rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego

Wieszowa

 • Okręg 14 – Kandydatka na Radną – Kamila Tabaka
 • Okręg 15 – Kandydat na Radnego –Sebastian Chajewski

Co będzie szczególnie ważne?

 • remont nawierzchni ul. Jagodowej
 • remont nawierzchni dalszej części ul. Wolności
 • poprawa stanu nawierzchni ul. Sienkiewicza
 • modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ul. Dworcowej i Bytomskiej
 • budowa przedszkola wraz z oddziałami żłobka
 • budowa mieszkań pod wynajem w ramach SIM (pozyskano dofinansowanie)
 • utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Owocowej z ul. Dolną w Świętoszowicach
 • zainstalowanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym przy ul. Powstańców.

Co już za nami?

 • remont ulicy Kościuszki.
 • remont części ul. Wolności
 • budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej, Dworcowej,
 • budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej
 • budowa oddziału przedszkolnego
 • termomodernizacja budynku OSP
 • doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej
 • remont łazienek w Szkole Podstawowej
 • poprawa nawierzchni ul. Racławickiej
 • wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym
 • budowa oświetlenia przy ul. Jagodowej
 • rozbudowa oświetlenia przy ul. Racławickiej
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na Szkole i Przedszkolu

Drużyna DDP

Dziemba

Dziemba Justyna

Lat 45. Od urodzenia jestem mieszkanką Miedar. Jestem matką, żoną i działaczem społecznym. Z wykształcenia jestem pedagogiem pracy i zarządcą przedsiębiorstwa. Zawodowo od 23 lat prowadzę własną działalność gospodarczą w Miedarach.

Zasiadam w Radzie Społecznej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Leśna Kraina Górnego Śląska. Od 2018 jestem radną Rady Gminy Zbrosławice. Uczestniczę w życiu społecznym naszej miejscowości, prowadzę Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Miedary oraz współorganizuje corocznie Gminną Ligę Trampkarzy.

Moim hobby jest piłka nożna oraz literatura.

Kalka

Kalka Małgorzata

Jestem 41-letnią mieszkanką Kopienicy, matką dwójki dzieci oraz absolwentką wyższych studiów z zakresu marketingu i zarządzania.

Moją pasją są podróże, jednak równie ważne jest dla mnie zaangażowanie w rozwój naszej miejscowości. Chętnie poświęcę wolny czas na inicjowanie działań mających na celu poprawę życia lokalnej społeczności oraz promowanie rozwoju lokalnej infrastruktury.

Jako radna, będę dążyć do skutecznej reprezentacji i realizacji potrzeb mieszkańców Kopienicy.

Knitel

Knitel Justyna

Mam 39 lat. Mieszkanką Gminy jestem od urodzenia, w Zbrosławicach mieszkam od 13 lat. Jestem spełniającą się zawodowo mężatką i mamą dwóch córek. Ambitna, zorganizowana, zawszę dążę do celu który sobie obrałam.

Jako empatyczna i wrażliwa na krzywdę ludzi i zwierząt staram się w miarę możliwości służyć pomocą. Działam prężnie w Radzie Rodziców w zbrosławickiej szkole. Moje zainteresowania to książki, najczęściej kryminały i biografie, oraz gry i łamigłówki.

Respondek

Respondek Karina

Mam 55 lat i od urodzenia mieszkam w Zbrosławicach. Jestem mężatką, matką i babcią.

Pełnię funkcję sołtys Zbrosławic.

Od wielu lat działam społecznie m.in. organizując zabawy i zawody sportowe dla najmłodszych. Jestem założycielką Fundacji Dolina Dramy oraz Wiceprezesem Klubu UKS Sokół Zbrosławice.

Interesuje się sportem, muzyką oraz dobrą książką.

Aplik

Kamila Tabaka

Mam 48 lat, posiadam wykształcenie wyższe, pracuję zawodowo. Jestem społeczniczką, żoną i matką dwójki wspaniałych dzieci.

W bieżącej kadencji Rady Gminy pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Od lat działam na rzecz społeczności lokalnej, angażując się w bieżące sprawy sołectwa, szkoły, przedszkola oraz organizacji działających na terenie sołectwa.
Moje działania koncentruję na współpracy, staram się łączyć ludzi i znajdować optymalne rozwiązania, Problemy rozwiązuję, a zadania realizuję.

Aplik

Aplik Klaudiusz

Mam 63 lata jestem żonaty i mam dwie wnuczki. Mieszkam od urodzenia w Przezchlebiu.

Od 2019 roku jestem sołtysem Przezchlebia. Jestem aktywnym emerytem górniczym i członkiem zespołu Any z Przezchlebia. Moim hobby jest muzyka i sport.

Nie wierzę w cuda – prawdziwe efekty przynosi konsekwentna i rzetelna praca. Jestem inicjatorem corocznych imprez integrujących lokalną społeczność. W życiu prywatnym i zawodowym cechuje mnie pracowitość i uczciwość.

Aplik

Chajewski Sebastian

49 lat. Urodziłem się w Zbrosławicach, ale od początku życia jestem związany z Wieszową, gdzie sie wychowałem i mieszkam z moją żoną – Aleksandrą oraz synem Marcelem.

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracuje od ponad 20 lat w przemyśle rolno-spożywczym, obecnie na stanowisku menadżerskim.

Od młodych lat jestem zaangażowany w życie społeczne Wieszowy. W latach 2008- 2018 brałem aktywny udział w pracach Rady Rodziców w Zespole Szkół w Wieszowie. Od wielu lat uczestniczę w pracach Rady Sołeckiej Wieszowy. Pełniłem funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wieszowa oraz jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia UKS Orzeł Miedary. Jestem bezpartyjny.

Moje Hobby to prowadzenie małego gospodarstwa, spacery z psem, piłka nożna, snowboard, majsterkowanie, motoryzacja oraz wakeboard, jako nowe wyzwanie.

Fels

Fels Jan

Mam 52 lata, jestem żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci, mieszkam od urodzenia w Zawadzie. Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej i studiów podyplomowych Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie (Project Menager) na wydziale Organizacji i Zarządzania. Jestem audytorem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
Pracuję w Stacji Uzdatniania Wody „Zawada” na stanowisku kierownika stacji, ale również pełnię rolę „kustosza” Zabytkowej Stacji Wodociągowej ”Zawada” w Karchowicach. Od wielu lat aktywnie uczestniczę w działaniach na rzecz swojej miejscowości, a obecnie przewodniczę Radzie Gminy.
Zainteresowania: nowe technologie, radiestezja, filmy i książki S-F, ponadto ogrodnictwo- szczepienie zapomnianych odmian drzew.

Góra

Góra Harald

Jestem od urodzenia mieszkańcem Ptakowic. Mam 42 lata. Żonaty.

Posiadam wykształcenie wyższe. Obecnie jestem pracownikiem administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem jako koordynator projektów unijnych. Wiceprzewodniczący Rady Gminy w kadencji 2018-2024. Członek Rady Sołeckiej.

W wolnej chwili pasjonat muzyki i literatury faktu.

Kraśnianka

Kraśnianka Mirosław

Mąż i ojciec 3 synów. Od 45 lat mieszkaniec Łubia, a od lat 9 również sołtys .

Wykształcenie średnie techniczne. Na co dzień pracuję w ZKS Łabędy.

Interesuje się rolnictwem, budownictwem i sprawami związanymi z życiem na wsi.

Jest silnie zaangażowany w działalność kulturową swojego sołectwa i bieżącą pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

Uważam, że czyny świadczą o mnie i moim zaangażowaniu. Obiecują wytężoną pracę na rzecz Łubia i Jaśkowic.

Kubik

Kubik Rafał

43 lata. Wdowiec, dwójka dzieci.
Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Obecnie pracuje jako przedstawiciel handlowy w firmie obsługującej rolnictwo.
Od 17 lat jestem członkiem Rady Sołeckiej w Laryszowie. Działam społecznie w stowarzyszeniu promującym technikę rolnictwa.
Ponadto interesuje się historią oraz przyrodą.

Mikulski

Mikulski Mirosław

Mam 63 lata a od 20 lat jestem mieszkańcem Szałszy. Żonaty, dwóch synów.

Jestem magistrem ekonomii o specjalności europeistyka. Mam 40 lat doświadczenia zawodowego – wiele lat prowadziłem własną działalność gospodarczą.

Moje atuty to poświęcenie i pasja oraz umiejętność słuchania innych. Jestem osobą rzetelną oraz ciężko pracującą dla dobra ogółu.

Preferuję zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. Jestem zaangażowany w działalność obywatelską na rzecz lokalnej społeczności. Od wielu lat biorę czynny udział w wieloboju sołectw reprezentując Szałszę, a także wspieram nasze sołectwo organizując drużyny do udziału w zawodach. Dodatkowo od kilku lat pełnię funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej w OSP Szałsza.

Jeśli zaufacie Państwo mojej osobie, będę starał się godnie reprezentować interesy mieszkańców i sprawić, aby nasze sołectwo Szałsza i Świętoszowice dynamicznie rozwijały się. Wierzę, że mieszkańcy obu miejscowości na to zasługują.

Minkus

Minkus Marek

Wiek 45 lat. Mąż oraz ojciec 3 córek. Od urodzenia mieszkaniec Kamieńca. Właściciel gospodarstwa rolnego. Z zawodu oraz pasji rolnik. Wykształcenie średnie. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Techniki Rolniczej Złoty Jeleń.

Zainteresowania: mechanizacja rolnictwa, muzyka, historia.

Szczeponik

Szczeponik Joachim

62 lata, żonaty, 3 dzieci. Wykształcenie średnie techniczne.

Pracuje w firmie Albox Sp. z o.o. na stanowisku głównego specjalisty  d/s kooperacji.

Jestem założycielem i prezesem UKS Victoria Ziemięcice oraz jednym z organizatorów Gminnej Ligi Trampkarzy. Ponadto pełnię funkcję animatora diecezjalnego ruchu szensztackiego diecezji gliwickiej. Zasiadałem w radzie Gminy Zbrosławice w ostatniej kadencji.

Finanse: